Kategorier
Arkiv

Förbundets vårmöte 8.4.2023 kl. 15:00 Pargas

Möte

TIDPUNKT
Kontaktperson
Dokument

VÅRMÖTESKALLELSE 2023

Medlemmarna i Åbolands Brandkårsförbund r.f. sammankallas härmed till vårmöte
lördagen den 8.4.2023 kl. 15 i Brankis i Pargas, där förbundet bjuder på kaffe med
dopp. Mötet ordnas i samband med ungdomarnas Actionveckoslut.

Föredragningslista
1. Vårmötet öppnas
2. Väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för
mötet.
3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets laglighet och
beslutfördhet.
4. Föredrags styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.
5. Föredrags bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse för år 2022.
6. Fattas beslut om fastställandet av bokslut
7. Fattas beslut om ansvarsfrihet
8. Övriga ärenden
9. Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen

Karta
Kategorier
Arkiv

ÅBBF VERK 2-2023, 31.3.2023 kl. 15:30, Dalsbruk

Kategorier
Arkiv

ÅBBF UAU 1-2023, 23.2.2023 kl. 18:00, Online

Kategorier
Arkiv

ÅBBF VERK 1-2023, 26.2.2023 kl. 16:00, Pargas