Veteraner

Veteranavdelningarna i Åboland är en verksamhet som arbetar aktivt med brandkårsverksamhetens historia bistår tidigare nämnda avdelningar med information om hur verksamheten var förr.

Brandkårer med veteranverksamhet:
Västanfjärd FBK
Kimito FBK
Pargas FBK