Kategorier
Arkiv

Sommarläger Hitis, 20.-22.8.2021 INSTÄLLT

mars 2021

Evenemangsinformation
Kontaktperson
Evenemanget är inställt som säkerhetsåtgärd för att förhindra smittspridning av covid-19. 
Kategorier
Arkiv

INHIBERAT! Actionveckoslut Nagu, 15.-16.10.2021

mars 2021

Evenemangsinformation
Kontaktperson
Anmälningar

Information angående anmälning.

Dokument

Mera information om evenemanget kommer senare.

Covid-19 restriktioner tas i beaktande och evenemanget kan eventuellt ställas in om läget kräver det.

Karta
Kategorier
Arkiv

Nu har Du chansen att påverka

mars 2021

Bästa brandkårist!

Åbolands brandkårsförbund arbetar som bäst med att se över och utveckla verksamheten.

För att kartlägga de behov och tankar som finns i de olika brandkårerna ber vi er vänligen besvara denna medlemsenkät. Svaren kommer att ligga som grund för utvecklandet av verksamheten inom förbundet, så att den även i framtiden skall motsvara de behov som råder ute i kårerna. Enkäten tar endast några minuter att besvara!

Vidareförmedla gärna detta meddelande inom din brandkår så att så många som möjligt, och från olika avdelningar, har möjlighet att besvara denna enkät och på så sätt möjlighet att påverka förbundets morgondag! 

Enkäten finner du på:

https://forms.gle/YH9StLGzcKxGNNci9

Enligt uppdrag och med våriga hälsningar!

Patrik Sundell

Patrik Sundell
Verksamhetsledare
Åbolands Brandkårsförbund r.f.

Tel. / Puh. 0400 798 848
E-mail: patrik.sundell@abbf.fi
Web: abbf.fi