Föreningen

Åbolands brandkårsförbund registrerades 24.04.1945 med Pargas som hemort.

Förbundets uppgift är att stöda medlemsbrandkårerna genom att arrangera olika evenemang.

De senaste åren har ungdomsverksamheten varit högst listad i förbundets arbete.

Förbundet leds av en styrelse samt verksamhetsorganet som består av verksamhetsledare, ungdomsledare, damledare, veteranledare som i sin tur leder olika arbetsutskott för att effektivera arbetet på fältet.

Styrelsen

Ordförande
Peter Fihlman

Vice ordförande
Daniel Nyman

LEDAMÖTER 2020-2021

Kimito FBK
Tom Forsman
Sture Holmström

Västanfjärd FBK
Robert Korsström
Göran Wallenius

Dragsfjärd HOBK
Daniel Nyman
Kent Suominen

Högsåra FBK
Mats Enberg
Stefan Jansén

Kasnäs FBK
Ove Ekman
John Rehn

Rosala FBK
Pontus Johansson

Hitis FBK
Peter Fihlman
Kristian Lumme

Damerna
Marika Engman
Taina Engblom

LEDAMÖTER 2021-2022

Iniö FBK
Matias Nygård
Kari Rankio

Houtskär FBK
Nella Lundström
Tonny Eklöv

Korpo FBK
Kjell Eriksson
Roy Färm

Nagu FBK
Kalle Hotanen
Kasper Båge

Kirjais FBK
Tommy Hermansson
Karl-Gustav Karlsson

Pargas FBK
Kim Rautanen
Petter Holmström

Lielax FBK
Patrik Wikström
Jan-Peter Kallio

VERKSAMHETSORGAN 2021

Verksamhetsledare
Patrik Sundell

Ungdomsledare
Jannica Lindqvist

Veteranledare
Per Holmberg

Damledare
Marika Engman

Ekonomiansvarig
Roy Färm

Kassör
Ann-Louise Höglund-Mäenpää

Räddningsverkets representant
Torbjörn Lindström

Verksamhetsgranskare
Sofie Grahn
Mats Nyman

Understödande företag och kommuner

Ab Strandbo group Oy
Archipelago Design / ANSELM KB
Plåtslageri T Lindström Ab
Skärgårdens Eldsläckare Ab

Ab Kasnäsudden
LokalTapiola Sydkusten
Nagu Andelsbank

Pargas stad
Kimitoöns kommun