Manskapsutbildning

Brandkårsutbildningen koordineras på svenska av Finlands svenska brand- och räddningsförbund (FSBR) och på finska av Västra-Finlands Räddningsförbund (Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, LSPEL) tillsammans med Egentliga-Finlands räddningsverk.

Utbildningarrangörernas webbplatser
Länkar till räddningsinstutet