Ungdomar

För att effektivera ungdomsarbete i medlemsbrandkårerna bildades ett arbetsutskott som leds av förbundets ungdomsledare. I arbetsutskottet sitter som ordinarie medlem brandkårens utsedda ungdomsledare. Som suppleant fungerar en annan aktiv person inom brandkårens ungdomsarbete.

Ungdomsarbetsutskottet 2020

Ordförande
Jannica Lindqvist

Vice ordförande
Camilla Rautanen

Medlemmar

Hitis FBK
Anna Fihlman

Dragsfjärd HOBK
Jani Leppänen
Andreas Nyman

Västanfjärd FBK
Göran Wallenius
Anton Nervander

Kimito FBK
Dennis Heinonen

Pargas FBK
Camilla Rautanen
Carmela Levandoffsky

Nagu FBK
Åsa Nielsen
Jenna Sipilä

Korpo FBK
Saku Wikström
Matilda Karlsson

Houtskär FBK
Anna Marlene Söderlund
Roger Tengström

Uppdaterad: 6.2.2020

Verksamhet

Läger, tävlingar, actionveckoslut, träffar

Statistik

Ungdomar: 127
Ledare: 53