Webbplatsen förnyas

Webbplatsen förnyas, fel i design och innehåll kan förekomma. 

Ungdomar

Brandkårernas ungdomsavdelningar i Åbolands skärgård är sammanlagt åtta i antalet.

Inom brandkårsungdomsverksamheten i brandkårerna går man i genom i stort sätt samma som för vuxna i alarmavdelningen men i enklare skala för att följa arbetsskyddet och säkerheten för ungdomarna.

Åbolands brandkårsförbunds ungdomsverksamhet går ut på att öka samarbete mellan avdelningarna genom att arrangera bl.a. läger, tävlingar, actionveckoslut och träffar för både ungdomar och för ungdomsledare/utbildare.

Ungdomsverksamheten leds av

Ungdomsledare
Jannica Lindqvist
040 281 8883
ungdomsledare@abbf.fi

tillsammans med:
Ungdomsarbetsutskottet

Statistik över medlemsantal