Medlemsförsäkringar

Medlemsförsäkringar

Frivilliga brandkårernas försäkringsskydd i Åboland

Åbolands Brandkårsförbund r.f. har från och med 20 oktober 2016 tecknat frivillig olycksfallsförsäkring för brandkårsungdomar upp till 18-år, för vuxna brandkårister inom FBK verksamheten upp till 65-år samt talkoförsäkring för samtliga FBK aktivister upp till 80-år från Åboland. Försäkringen gäller alla de kårer som meddelat sitt intresse under 2016.

För ungdomar
Gäller försäkringen bl.a. följande:

  • Läger, träningar, tävlingar och uppvisningar
  • Idrottsverksamhet, uppdrag, sändebud, brandsläckning samt
  • Resor tur och retur till ovannämnda situationer.

Avvikande från tidigare uträckningar föreslås att avgiften årligen baseras på antalet vuxna aktiva FBK medlemmar, detta eftersom den avgiften har större inverkan på den totala försäkringspremien.

Den årliga avgiften för deltagandet i denna försäkring skulle för år 2017 vara 3,20 € / vuxen FBK-aktiv, enligt gällande register från 2016.

Hur faktureras försäkringsavgiften?
Avgiften bifogas den årliga medlemsavgiften under våren.

Bifogat försäkringsbrev med en kortfattad beskrivning över innehållet, tecknings- graden och ersättningarna. Dessa dokument kan varje enskild kår delge samtliga medlemmar eller publicera på den egna informationstavlan.

Talkoförsäkringen gäller samtliga FBK:are från Åboland upp till 80-års ålder.