Åbolandsbrandkårsförbund rf. - Extranet

Ansökningar

Här finns anvisningar, formulär och blanketter till t.ex. premieringar och nomineringar.

Projektsidor

Här listas förbundets pågående eller avslutade projekt.

Dokumentbank

I dokumentbanken finns bl.a. anvisningar, handböcker och kursmaterial.

Statistik/Feedback

Här lämnas statistik/feedback från bl.a. evenemang och verksamheten.

Kursledarsida (AS-1)

Här finns information om tillvägagångssätt för arrangerande av kursen.

Kontakta IT stödperson

IT stödperson sköts i samarbete med Firma Andreas Nyman

Materialet på extranet är endast för medlemsbrandkårerna.