Medlemsbrandkårer

I Åboland finns 11 brandkårer som verkar inom räddning och släckningsverksamheten. Tre brandkårsföreningar utan avtal.

Avtalsbrandkårerna har ett avtal med Egentliga Finlands räddningsverk, vilket innebär att brandkåren jobbar för räddningsverket.

Inom avtalsbrandkåren finns en alarmavdelning där medlemmarna får ett alarm på sin telefon och rycker ut till olika räddningsuppdrag från sin egen vardag, 24 timmar i dygnet.

Intresserad av frivillig brandkårsverksamhet?

Vem som helst med god fysisk och psykisk kondition kan vara medlem i en frivillig brandkår. 

Utöver räddning- och släckningsverksamheten har många av områdets brandkårer även ungdoms-, dam- och veteranavdelningar.