Höst-tävlingsresultat från Kimito 17.9.2023 publicerade

Höst-tävlingsresultaten från Kimito 17.9.2023 är nu publicerade.