Välkommen

Åbolands Brandkårsförbund r.f:s huvudmålsättning är att öka samarbetet mellan medlemskårerna samt utveckla verksamheten genom att bland annat ordna gemensamma träffar, tävlingstillfällen och actionveckoslut för larm-, ungdom-, dam-, veteranavdelningarna i området.

Händelser

ÅBBF: Actionveckoslut Dalsbruk 2018

28/05/2018

Nu är det dags för de omtyckta actionveckoslutet för brandkårsungdomarna. Målsättningen med actionveckoslutet är att Ni ungdomar ska få uppleva hur en brandmans arbetsdygn kan… Läs mer

FSB: Tävlingar för brandkårsungdomar

12/09/2018

FSB – Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds mästerskap i frågesport, slang & pytssprutestafett och redskapshantering för brandkårsungdomar arrangeras den 6-7.10.2018 i Lovisa i Östra-Nyland. Som… Läs mer

FSB: Kurs för brandkårens ungdomsledare

12/09/2018

Kursen är för brandkårens ungdomsledare. Mera information finns på arrangörens hemsida. Läs mer

Bloggar