Välkommen

Åbolands Brandkårsförbund r.f:s huvudmålsättning är att öka samarbetet mellan medlemskårerna samt utveckla verksamheten genom att bland annat ordna gemensamma träffar, tävlingstillfällen och actionveckoslut för larm-, ungdom-, dam-, veteranavdelningarna i området.

Händelser

Actionveckoslut Pargas, 26-27.4.2019

10/03/2019

Nu är det dags för det omtyckta actionveckoslutet för brandkårsungdomarna i Västra åboland (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär). Målsättningen med actionveckoslutet är att Ni ungdomar ska… Läs mer

Bloggar