Åbolands brandkårsförbund rf.

Åbolands brandkårsförbund registrerades 24.04.1945 med Pargas som hemort.

Föreningens verksamhet är att stöda medlemsbrandkårerna genom att arrangera olika evenemang.

De senaste åren har ungdomsverksamheten varit högst listad i föreningens arbete.