Välkommen

Åbolands Brandkårsförbund r.f:s huvudmålsättning är att öka samarbetet mellan medlemskårerna samt utveckla verksamheten genom att bland annat ordna gemensamma träffar, tävlingstillfällen och actionveckoslut för larm-, ungdom-, dam-, veteranavdelningarna i området.


Kimito FBK, Västanfjärd FBK, Nagu FBK, Korpo FBK
Kontrollera närmare här

Händelser

ÅBBF: Actionveckoslut Korpo 2018

31/10/2018

Nu är det dags för det omtyckta actionveckoslutet för brandkårsungdomarna i Västra åboland (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär). Målsättningen med actionveckoslutet är att Ni ungdomar ska… Läs mer

Bloggar