Nominering Sixtens Pokal

Pokalens ändamål är att motivera, inspirera och belöna ungdomar inom brandkårsverksamheten i Åboland.

Stadgar för Sixtens pokal

§1. Namn
Pokalens namn är Sixtens pokal. Uppkallad efter Sixten Karlstedt.

§2. Ändamål
Pokalens ändamål är att motivera, inspirera och belöna ungdomar inom brandkårsverksamheten i Åboland.

§3. Kriterier
Kriterier för att vinna pokalen kan vara bl.a.
i. Medlem i någon av ungdomsavdelningarna inom Åboland
ii. Har under året visat något utöver det vanliga. Kan handla om ett välutfört uppdrag, aktivitet, vänlighet eller hjälpsamhet. Kan också handla om initiativrikedom eller nya idéer.

§4. Beslut
Beslut om vem pokalen tilldelas. Ungdomarna nomineras av sin egen ungdomsledare, som skriftligen gör ett förslag till ungdomsutskottets första möte varje år. Varje brandkår kan nominera max 2 ungdomar/år. Ungdomsutskottet tar ställning till förslagen och nominerar en ungdom för Sixtens pokal. ÅbBF:s styrelse godkänner nomineringen.

§5. Utdelning
Utdelningen av pokalen sker vid vintertävlingarna i Korpo.

§6. Pokalens uppbevaring och gravering
Pokalen delas ut varje år till en ungdom och ungdomen förvarar pokalen hemma hos sig. Pokalen återlämnas till medlem av ungdomsutskottet i början av varje år. Ungdomsledaren ansvarar för att pokalen graveras innan tävlingarna i Korpo.

§7. Övrigt
Med pokalen följer ett diplom och ett stipendium på 50€.

Ungdomar som nominerats
Bild på pokalen
Foto: Jannica Lindqvist