Kategorier
Arkiv

Nominera ungdomar till Sixtens pokal

Medlemsinformation

Hej!

Det börjar igen vara dags att fundera på vilka ungdomar som utmärkt sig lite extra under det gångna året och nominera dem till Sixtens pokal. 

För de som inte vet, är Sixtens pokal en vandringspokal som varje år går till en brandkårs ungdom i Åboland som utmärkt sig lite extra under året. Ungdomen kan t.ex. ha gjort någon god gärning, hjälpt sina kamrater eller annars gjort ett väl utfört uppdrag och visat god aktivitet. 

Brandkårernas ungdomsledare har möjlighet att nominera två ungdomar från sin egen kår. Kårerna har tid på sig att nominera fram till den 5.1.2023. Därefter samlas UAU för att tillsammans gå igenom samtliga nomineringar och välja vem vi föreslår till styrelsen att ska få Sixtens pokal. Styrelsen tar sedan ställning till vårt förslag. 

Med Sixtens pokal följer ett diplom och ett stipendium på 50€. Diplomet, stipendiet och pokalen brukar överräckas till ungdomen under vinter tävlingarna i Korpo. 

Närmare information om Sixtens pokal finns i de bifogade stadgarna. Ansökningarna ska  alltså finnas ÅbBF:s ungdomsarbetsutskott tillhanda senast den 5.1.2023 och skickas per e-post till ungdomsledare@abbf.fi. Även ansökningsblanketten finns bifogad i meddelandet. 

Gå till ansökningarna här

Kategorier
Arkiv

Statistik inlämning ungdomar 2022

Medlemsinformation

Lämna in statistik för ungdomsverksamheten för året 2022.

Sista inlämningsdag: 31.1.2023 

Lämna in här

Kategorier
Medlemsinformation

Kalender för släckningsvagn

Medlemsinformation

Kalender för att kolla om släckningsvagnen är ledig, finns nu under Extranet > Kursledarsida (AS-1)

Kategorier
Arkiv

Ungdomarnas verksamhetsstatistik 2021 publicerad

Medlemsinformation

Verksamhetsstatistik lämnas in alltid i början av det nya året av föregående års medlemsantal. 

Gå in på ungdomsverksamhetens sida för att kontrollera flera år tillbaka.

Kategorier
Arkiv

Lämna in statistik för 2021

Medlemsinformation

Var vänliga och fyll i formuläret senast den 30.1.2022.

Verksamhetsstatistik 2021: Ungdomsverksamhet

Kategorier
Arkiv

Nominera en ungdom till Sixtens pokal

Medlemsinformation

Hej på er!

Vi närmar oss juletid och det börjar vara dags att fundera på vilka ungdomar som har utmärkt sig lite extra under årets lopp. Det är nämligen nu möjligt att nominera dessa ungdomar till Sixtens pokal.

Ungdomen kan under 2021 ha gjort ett välutfört uppdrag, visat aktivitet, vänlighet eller hjälpsamhet. Ungdomen kan även ha visat initiativrikedom eller kommit med nya idéer.

Brandkårens ungdomsledare kan nominera max. 2 ungdomar/år genom att lämna in en skriftlig ansökan om Sixtens pokal till ungdomsutskottet.

Med pokalen följer ett diplom och ett stipendium på 50€.

Ansökan lämnas in elektroniskt senast den 16.1.2022 per e-post till ungdomsledare@abbf.fi.
Ansökningarna behandlas i ungdomsutskottet per e-postmöte/whatsapp diskussion så fort ansökningarna är sammanställda.

Ungdomsutskottet ger sedan förslaget vidare till styrelsen, som under sitt styrelsemöte beslutar om det.

Information finns även här: http://www.abolandsbrandkarer.fi/sv/extranet/ansokningar/ 

Kategorier
Arkiv

Ny sida manskapsutbildning

Medlemsinformation

En ny meny länk och sida är tillagt på hemsidan.

Där hittas länkar till några av utbildningsarrangörerna.

Kategorier
Arkiv

Nu har Du chansen att påverka

Medlemsinformation

Bästa brandkårist!

Åbolands brandkårsförbund arbetar som bäst med att se över och utveckla verksamheten.

För att kartlägga de behov och tankar som finns i de olika brandkårerna ber vi er vänligen besvara denna medlemsenkät. Svaren kommer att ligga som grund för utvecklandet av verksamheten inom förbundet, så att den även i framtiden skall motsvara de behov som råder ute i kårerna. Enkäten tar endast några minuter att besvara!

Vidareförmedla gärna detta meddelande inom din brandkår så att så många som möjligt, och från olika avdelningar, har möjlighet att besvara denna enkät och på så sätt möjlighet att påverka förbundets morgondag! 

Enkäten finner du på:

https://forms.gle/YH9StLGzcKxGNNci9

Enligt uppdrag och med våriga hälsningar!

Patrik Sundell

Patrik Sundell
Verksamhetsledare
Åbolands Brandkårsförbund r.f.

Tel. / Puh. 0400 798 848
E-mail: patrik.sundell@abbf.fi
Web: abbf.fi

Kategorier
Arkiv

Verksamhetsstatistik 2020: Ungdomar

Medlemsinformation

Brandkårsförbundets ungdomsarbetsutskott har på sitt möte 7.2.2021 sammanfattat insamlad statistik för verksamhetsåret 2020.

I statistiken kan du se hur många ungdomar och ledare som deltar i ungdomsverksamheten i vårt verksamhetsområde. 

Statistiken finns på sidan:

Verksamhet > Ungdomar

eller 

Här

Kategorier
Arkiv

Ungdomsverksamhetens statistikinlämning öppnad

Medlemsinformation

Lämna in statistik för ungdomsverksamheten året 2020.

Gå till Extranet > Statistik/Feedback.

eller

Här