Projekt: Utveckling i Åboländska brandkårer

Målet med detta projekt är att utreda möjligheterna för verksamheten och jobba fram nya och för verksamheten ändamålsenliga mål. De huvudpunkter vi vill lyfta fram är verksamheten inom ungdomsavdelningen, utvecklingen av upplysningsverksamheten, rekrytering och medlemsvård samt de organisatoriska utmaningarna. Meningen med detta projekt är att inom dessa områden jobba fram verksamhetsmodeller som alla kårer kan använda sig av. Utmaningen inom finansieringen bör också beaktas.

Förfrågan om utvecklingsbehov inom förbundet