FSBR ungdomsläger, Överby, Esbo 30.6.-5.7.2024

Finlands svenska brand- och räddningsförbund arrangerar Sommarläger för ungdomarna i Axxell Överby, 30.6.-5.7.2024.