Ungdomsarbetstutskottet (UAU)

För att effektivera ungdomsarbete i medlemsbrandkårerna bildades ett arbetsutskott som leds av förbundets ungdomsledare. I arbetsutskottet sitter som ordinarie medlem brandkårens utsedda ungdomsledare. Som suppleant fungerar en annan aktiv person inom brandkårens ungdomsarbete.

Ordförande
Jannica Lindqvist

Vice ordförande
Camilla Rautanen

Medlemmar – Kimitoön

Hitis FBK
Anna Fihlman

Dragsfjärd HOBK
Jani Leppänen
Andreas Nyman

Västanfjärd FBK
Göran Wallenius
Anton Nervander

Kimito FBK
Dennis Heinonen

Medlemmar – Pargas

Pargas FBK
Camilla Rautanen
Carmela Levandoffsky

Nagu FBK
Åsa Nielsen
Jenna Sipilä

Korpo FBK
Saku Wikström
Matilda Karlsson

Houtskär FBK
Anna Marlene Söderlund
Roger Tengström