Statistik/Feedback

Här finns länkar och formulär för insamling av bl.a. statistik och feedback för evenemang och brandkårsverksamheten.

Statistik för verksamhetsåret 2021