Kategorier
Uncategorized

Nu har Du chansen att påverka

Uncategorized

Bästa brandkårist!

Åbolands brandkårsförbund arbetar som bäst med att se över och utveckla verksamheten.

För att kartlägga de behov och tankar som finns i de olika brandkårerna ber vi er vänligen besvara denna medlemsenkät. Svaren kommer att ligga som grund för utvecklandet av verksamheten inom förbundet, så att den även i framtiden skall motsvara de behov som råder ute i kårerna. Enkäten tar endast några minuter att besvara!

Vidareförmedla gärna detta meddelande inom din brandkår så att så många som möjligt, och från olika avdelningar, har möjlighet att besvara denna enkät och på så sätt möjlighet att påverka förbundets morgondag! 

Enkäten finner du på:

https://forms.gle/YH9StLGzcKxGNNci9

Enligt uppdrag och med våriga hälsningar!

Patrik Sundell

Patrik Sundell
Verksamhetsledare
Åbolands Brandkårsförbund r.f.

Tel. / Puh. 0400 798 848
E-mail: patrik.sundell@abbf.fi
Web: abbf.fi

Kategorier
Uncategorized

Verksamhetsstatistik 2020: Ungdomar

Uncategorized

Brandkårsförbundets ungdomsarbetsutskott har på sitt möte 7.2.2021 sammanfattat insamlad statistik för verksamhetsåret 2020.

I statistiken kan du se hur många ungdomar och ledare som deltar i ungdomsverksamheten i vårt verksamhetsområde. 

Statistiken finns på sidan:

Verksamhet > Ungdomar

eller 

Här

Kategorier
Uncategorized

Ungdomsverksamhetens statistikinlämning öppnad

Uncategorized

Lämna in statistik för ungdomsverksamheten året 2020.

Gå till Extranet > Statistik/Feedback.

eller

Här

Kategorier
Uncategorized

Inget evenemang för tillfället

Kategorier
Uncategorized

Varningar för land- och havsområden (FMI)

Uncategorized

Meteorologiska institutets informationssida om varningar för land- och havsområden.

Kategorier
Uncategorized

FSBs sommarläger 2020 flyttat

Uncategorized

FSBs sommarläger 2020 som skulle ha ordnats i Ingå är flyttat till 2021 pga. det rådande läget med coronaviruset.

 

Läs mer på arrangörens webbplats.

 

Bild källa: www.fsbr.fi

Kategorier
Uncategorized

CTIF anmälning öppnad

Kategorier
Uncategorized

FSBRs förnyade webbplats

Uncategorized

Finlands svenska brand- och räddningsförbunds förnyade webbplats finns här.

Gå till den förnyade webbplatsen

Kategorier
Uncategorized

CTIF Pargas 7.-8.8.2020

Uncategorized

Evenemangsinformation
Kontaktperson
Anmälning

Anmälning öppnar 15.3.2020.

CTIF nationella brandkårstävlingar ordnas i Pargas 7-8.8.2020.

Anmälningen till tävlingen öppnar 15.3., och du kan hitta mer information på webbsidan www.ctif.fi innan anmälningen.

Tävlingsgrenar är:
Herrar klass A+B
Damer klass A+B
Ungdomar och 100m hinderlöpning.

Tävlingarna i Pargas är även uttagningstävlingar inför de internationella CTIF tävlingarna i Slovenien 2021.

Ni är varmt välkomna till Pargas!

Mer information:
Camilla Rautanen
Verksamhetsledare
Åbolands Brandkårsförbund r.f.
p. 040 529 6282
verksamhetsledare(at)abbf.fi

Karta