Kategorier
Nyheter

Verksamhetsstatistik 2020: Ungdomar

Nyheter

Brandkårsförbundets ungdomsarbetsutskott har på sitt möte 7.2.2021 sammanfattat insamlad statistik för verksamhetsåret 2020.

I statistiken kan du se hur många ungdomar och ledare som deltar i ungdomsverksamheten i vårt verksamhetsområde. 

Statistiken finns på sidan:

Verksamhet > Ungdomar

eller 

Här

Kategorier
Nyheter

SPEK: Material och stöd under den utmanande coronatiden

Nyheter

Svenskt material på Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats.

Webbansvarig

Webbansvarig

Kategorier
Nyheter

Vår webbplats under arbete

Nyheter

Ny webbplats öppnad.

Sidorna är ännu under uppbyggnad så korta avbrott och information som saknas förekommer.

Webbansvarig

Webbansvarig