Kategorier
Nyheter

FSBs sommarläger 2020 flyttat

Nyheter

FSBs sommarläger 2020 som skulle ha ordnats i Ingå är flyttat till 2021 pga. det rådande läget med coronaviruset.

 

Läs mer på arrangörens webbplats.

 

Bild källa: www.fsbr.fi

Kategorier
Nyheter

FSBRs förnyade webbplats

Nyheter

Finlands svenska brand- och räddningsförbunds förnyade webbplats finns här.

Gå till den förnyade webbplatsen

Kategorier
Nyheter

Våra webbplats under arbete

Nyheter

Ny webbplats öppnad.

Sidorna är ännu under uppbyggnad så korta avbrott och information som saknas förekommer.

Webbansvarig

Webbansvarig