Dragsfjärd HOBK

Dragsfjärds HalvOrdinarie Brandkår

Larmavdelning

Övningsdag

tisdagar 18:00-20:00

Ungdomsavdelning

Övningsdag

onsdagar 17:30-19:30

Första responsavdelning

Brandkårens kontaktuppgifter

Brandkårens kontaktperson
Andreas Nyman
040 742 2117

E-post
dragsfjardshobk [at] vs-alpe.fi

Dragsfjärds brandmannaförening rf.

Ordförande
Jani Leppänen
040 877 2671

Ungdomsledare
Laura Heikkilä
040 521 9367

Egentliga Finlands räddningsverk