Ungdomarnas verksamhetsstatistik 2021 publicerad

Verksamhetsstatistik lämnas in alltid i början av det nya året av föregående års medlemsantal. 

Gå in på ungdomsverksamhetens sida för att kontrollera flera år tillbaka.