Ungdomsverksamhetens statistikinlämning öppnad

Lämna in statistik för ungdomsverksamheten året 2020.

Gå till Extranet > Statistik/Feedback.

eller

Här