Lämna in statistik för ungdomsverksamheten 2023

Lämna in statistik över ungdomsverksamheten för år 2023.

Deadline för att fylla i formuläret är den 22.1.2024.