Nou Hätä 2022

NouHätä-kampanjen är här. Berätta för er lärare om kampanjen.

SÅ HÄR DELTAR DU

  1. Anmäla din skola till kampanjen senast den 4.2.2022.
  2. Anmälningen förutsätter inte att man deltar i tävlingen.
  3. Du får tillgång till undervisningsmaterial som är gratis.
  4. Håll en eller flera säkerhetslektioner eller be om hjälp av räddningsverket.
  5. Delta i NouHätä!-tävlingen om ni vill.
  6. Följ med hur kampanjen framskrider på webbplatsen och sociala medierna.

Läs mer på NouHätä-kampanjens hemsida