Nominera ungdomar till Sixtens pokal

Hej!

Det börjar igen vara dags att fundera på vilka ungdomar som utmärkt sig lite extra under det gångna året och nominera dem till Sixtens pokal. 

För de som inte vet, är Sixtens pokal en vandringspokal som varje år går till en brandkårs ungdom i Åboland som utmärkt sig lite extra under året. Ungdomen kan t.ex. ha gjort någon god gärning, hjälpt sina kamrater eller annars gjort ett väl utfört uppdrag och visat god aktivitet. 

Brandkårernas ungdomsledare har möjlighet att nominera två ungdomar från sin egen kår. Kårerna har tid på sig att nominera fram till den 5.1.2023. Därefter samlas UAU för att tillsammans gå igenom samtliga nomineringar och välja vem vi föreslår till styrelsen att ska få Sixtens pokal. Styrelsen tar sedan ställning till vårt förslag. 

Med Sixtens pokal följer ett diplom och ett stipendium på 50€. Diplomet, stipendiet och pokalen brukar överräckas till ungdomen under vinter tävlingarna i Korpo. 

Närmare information om Sixtens pokal finns i de bifogade stadgarna. Ansökningarna ska  alltså finnas ÅbBF:s ungdomsarbetsutskott tillhanda senast den 5.1.2023 och skickas per e-post till ungdomsledare@abbf.fi. Även ansökningsblanketten finns bifogad i meddelandet. 

Gå till ansökningarna här