Nominera en ungdom till Sixtens pokal

Hej på er!

Vi närmar oss juletid och det börjar vara dags att fundera på vilka ungdomar som har utmärkt sig lite extra under årets lopp. Det är nämligen nu möjligt att nominera dessa ungdomar till Sixtens pokal.

Ungdomen kan under 2021 ha gjort ett välutfört uppdrag, visat aktivitet, vänlighet eller hjälpsamhet. Ungdomen kan även ha visat initiativrikedom eller kommit med nya idéer.

Brandkårens ungdomsledare kan nominera max. 2 ungdomar/år genom att lämna in en skriftlig ansökan om Sixtens pokal till ungdomsutskottet.

Med pokalen följer ett diplom och ett stipendium på 50€.

Ansökan lämnas in elektroniskt senast den 16.1.2022 per e-post till ungdomsledare@abbf.fi.
Ansökningarna behandlas i ungdomsutskottet per e-postmöte/whatsapp diskussion så fort ansökningarna är sammanställda.

Ungdomsutskottet ger sedan förslaget vidare till styrelsen, som under sitt styrelsemöte beslutar om det.

Information finns även här: http://www.abolandsbrandkarer.fi/sv/extranet/ansokningar/