Kurs i rökdykning Pargas, 09.04.-08.05.2022

Evenemangsinformation
Kontaktperson

Egen brandkårchef

FSB utbildningschef: Anders Ehrnsten.

Kursledare: Stefan Isaksson

Anmälningar

Sker via HAKA. Senast 20.3.2022.

Mera information om kursen finns på kursarrangörens hemsida: 

https://www.fsbr.fi/sv/utbildning/kurskallelser/article-151262-76495-kurs-i-rokdykning

Karta