ÅBBF: Informationsmöte för förstahandssläckningen i Åboland 26.7.2023

Kontaktperson

Välkommen med och ta del av förbundets arrangemang kring förstahandssläcknings utbildningen inom Åboland.

Detta tillfälle är för alla kursledare/utbildare och övriga intresserade inom Åbolands brandkårsförbund för att få kännedom kring de praktiska och byråkratiska kring verksamheten men även utvecklingsförslag tas emot.

På mötet:

  • Genomgång av kursledare
  • Användningen av förbundets släckningsvagn
  • Förberedande inför ett kurstillfälle och efter utförd kurs
  • Även idéer och utvecklingsförslag är välkomna