FSBR: Ungdomstävlingar Pojo 1.10.2022

Detta år är vi tvungna att ordna ungdomarnas tävlingar som ett endagsevenmang i Pojo och inte som tidigar meddelats på Åland.

Redskapstävlingarna, frågesporten och slang- och pytssprutestafetterna ordnas den 1 oktober 2022 i Pojo, Västra Nyland.