FSBR: Frågesport för ungdomar, virtuellt, 15.-19.11.2021

Evenemangsinformation
Kontaktperson FSB
Kontaktperson ÅbBF

Mera information och anmälning finns på arrangörens hemsida: 

https://www.fsbr.fi/sv/start/article-149438-79422-fragesport-for-ungdomar