En dag på brandstationen 26.11.2022

Upplev En dag på brandstationen på plats eller från soffan!
En Dag på Brandstationen firades också på brandstationer runt om i Finland 26.11. Tack till alla besökare och arrangörer.

Under evenemanget En dag på brandstationen® presenteras brandkårernas verksamhet samt brandbilar och brandutrustning. Vid de olika aktivitetspunkterna får du lära dig viktiga brandsäkerhetsfärdigheter. Du kan bl.a. träna på förstahandssläckning och säker utrymning, prova räddningsmanskapets utrustning och lära dig hur du tar hand om din brandvarnare och hur du förbereder dig för strömavbrott.

Under evenemanget får man också bekanta med brandkårens verksamhet. Vissa stationer har också olika uppvisningar.

Hälsosäkerheten tillägnas särskild uppmärksamhet vid evenemanget. Vid evenemanget bör arrangörerna eftersträva att deltagarna kan beakta säkerhetsavstånden, att deltagarna har möjlighet att desinficera sina händer och att olika ytor rengörs effektivt. Du kommer väl till brandstationen endast ifall du är helt symtomfri.