Bra att veta i störnings- och krissituationer

Läs mera på Egentliga Finlands Räddningsverk.