ÅBBF Sommarläger Hitis 19.8.-21.8.2022

Lägerprogram

18:00 Samling i färjkön
18:30 Aurora avgår mot Hitis
19:00 Ankomst och anmälning på Hitis brandstation, uppsättning av tält på tält området
21:00 Kvällsmål
21:30 Lägeröppning
22:30 Kvällsgöromål
23:00 Tystnad

07:30 Väckning
08:00 Morgonmål
09:00 Flagghissning
09:30 Utbildning
13:15 Lunch
14:30 Utbildning
17:30 Middag
18:00 Kvällsprogram
21:00 Kvällsmål
Fritid
22:30 Kvällsgöromål
23:00 Tystnad

07:30 Väckning
08:00 Morgonmål
09:00 Flagghissning
09:30 Utbildning
12:00 Lunch
Rivning av lägret
13:00 Avslutning

14:00 Färjan avgår från Hitis

Evenemangsinformation
Kontaktperson
Dokument
Anmälningar

Ungdomarna anmäler sig till egen brandkår.

TILL BRANDKÅREN
Brandkårens sista anmälningsdag 7.8.2022.

Färjtidtabell

Hej!

Efter en paus börjar det nu igen vara dags för vårt egna sommarläger!!

Lägret ordnas i år på Hitis den 19.8.-21.8. Ungdomsverksamheten har fått ett penningbidrag från LokalTapiola Sydkusten och UAU har under ett möte fattat ett beslut om att lägret  i år är gratis för samtliga deltagare. Detta gäller både ungdomar och ledare, så alla med!

Bifogat är lägerinbjudan, personkort för deltagare samt anvisning för ansvarsperson. Lägerinbjudan får ni gärna skriva ut och hänga upp på stationen och dela ut till ungdomarna. Samtidigt kan ni även dela ut personkorten så att ungdomarna får ta hem dem och tillsammans med sin vårdnadshavare fylla i. Personkorten samlar sedan varje ansvarsperson i kårerna in och sparar korten på ett säkert ställe fram till lägret. När alla intresserade ungdomar från kåren har anmält sig, sammanfattar ansvarspersonen alla kårens anmälningar och fyller i Google formuläret som finns länkat till i meddelandet. Närmare instruktioner för ansvarspersonen finns i de bifogade anvisningarna.

Sista anmälningsdagen är den 7.8, d.v.s. senast då ska alla anmälningar vara ifyllda i formuläret! Närmare information om tidtabell kommer efter den 7.8 när alla anmälningar har inkommit.

Vid eventuella frågor och funderingar kan man kontakta mig via telefon eller e-post.

Karta