FSBR: Webinarier våren 2024

Finlands svenska brand- och räddningsförbund arrangerar åtta olika webinarier en gång i månaden fram till maj 2024 med olika teman. 

Alla webinarier