Åbolands brandkårsförbund är föreningen som stöder de lokala brandkårerna i Åboland. Förbundet leds av en styrelse samt verksamhetsorganet som består av verksamhetsledare, ungdomsledare, damledare, veteranledare som i sin tur leder olika arbetsutskott för att effektivera arbetet på fältet.