VETERANER

Åbolands brandkårer har flera veteranavdelningar. Till veteranavdelningen hör släckningsmän som inte mera aktivt deltar mera i släcknings- och räddningsuppdrag. Veteranavdelningen månar om gamla traditioner som är viktiga för brandkåren.

Är du intresserad av veteranverksamheten?

Kontrollera om lokala brandkåren har veteranverksamhet.