UNGDOMAR

För att effektivera ungdomsarbete i åboland grundades det år 2012 ett ungdomsutskott där områdets alla ungdomsledare är samlade.

En stor uppgift för utskottet samt förbundet är att stödja brandkårernas ungdomsledare och utbildare samt nuvarande aktiva ungdomar att hållas kvar tills åldern är inne för att förflyttas vidare till larmavdelningen.

Förbundet jobbar aktivt med ungdomsverksamheten inom området, genom att ordna läger, tävlingar och träffar m.m.

Ungdomsledaren sköter kontakten till kårernas ungdomsledare, håller i trådarna angående ungdomsutskottet och levererar frågor och önskemål till förbundets verksamhetsorgan. Ungdomsledaren är också medlem i FSB ungdomsarbetsutskott.

Kontrollera om lokala brandkåren har ungdomsverksamhet.

Ungdomsarbetsutskottet 2019

Ungdomsarbetsutskottet 2020 består av följande personer:

Ordförande: Jannica Lindqvist
Vice ordförande: Camilla Rautanen

Medlem | Suppleant | Brandkår
Anna Fihlman, Hitis FBK
Jani Leppänen | Andreas Nyman, Dragsfjärd HOBK
Göran Wallenius | Anton Nervander, Västanfjärd FBK
Dennis Heinonen, Kimito FBK
Camilla Rautanen| Jannica Lindqvist, Pargas FBK
Jenna Sipilä | Matthew Fagerholm, Nagu FBK
Saku Wikström | Izabelle Gabrielsson, Korpo FBK
Anna-Marlene Söderlund | Fredrik Lindroos | Roger Tengström, Houtskär FBK

Uppdaterad: 18.01.2020 14:06

Medlems statistik

2019 Ungdomar 127 | Ledare 53 *
2018 Ungdomar 109 | Ledare 51 *
2017 Ungdomar 149 | Ledare 45
2016 Ungdomar 154 | Ledare 40
2015 Ungdomar 140 | Ledare 52
2014 Ungdomar 121 | Ledare 45
2013 Ungdomar 152 | Ledare 31
2012 Ungdomar 124 | Ledare 33
2011 Ungdomar 133 | Ledare 26
*Statistik uppgifterna är från: Åbolands brandkårsförbund rf.
Statistik uppgifterna är från: FSB – Finlands svenska brand- och räddningsförbunds verksamhetsstatistik