FÖRENINGEN

Åbolands brandkårsförbund är föreningen som stöder de lokala brandkårerna i Åboland. Förbundet leds av en styrelse samt verksamhetsorganet som består av verksamhetsledare, ungdomsledare, damledare, veteranledare som i sin tur leder olika arbetsutskott för att effektivera arbetet på fältet.

Föreningens stadgar

Stadgar för ÅbBF 27.4.2016

Styrelsen 2019

Ordförande
Kaj-Johan Karlsson

Vice ordförande
Tom Forssman

LEDAMÖTER

Kimito FBK
Tom Forsman
Sture Holmström

Västanfjärd FBK
Harri Heino
Robert Korsström

Dragsfjärd HOBK
Daniel Nyman
Kent Suominen

Högsåra FBK
Mats Enberg
Stefan Jansén

Kasnäs FBK
Ove Ekman
John Rehn

Rosala FBK
Pontus Johansson

Hitis FBK
Peter Fihlman
Tor-Björn Holmström

Damerna
Marika Engman
Taina Engblom

LEDAMÖTER

Iniö FBK
Matias Nygård
Kari Rankio

Houtskär FBK
Peter Juslin
Tonny Eklöv

Korpo FBK
Kjell Eriksson
Roy Färm

Nagu FBK
Mike Sukala
Jenna Sipilä

Kirjais FBK
Einar Wallentowitz
Christer Norrman

Pargas FBK
Petter Holmström
Kim Rautanen

Lielax FBK
Patrik Wikström
Jan-Peter Kallio

Verksamhetsorgan 2019

Verksamhetsledare
Camilla Rautanen

Ungdomsledare
Andreas Nyman

Veteranledare
Per Holmberg

Damledare
Marika Engman

Ekonomiansvarig
Roy Färm

Kassör
Ann-Louise Höglund-Mäenpää

Räddningsverkets representant
Torbjörn Lindström

Verksamhetsgranskare
Joakim Nyström
Matilda Karlsson