DAMER

Brandkårsdamerna har genom åren samlat medel för brandkåren. Medelinsamlingen har minskat och i stället satsar man på att göra roliga saker tillsammans och utbilda sig inom verksamheten. Tävlingsverksamhet är en form av damverksamheten.

 Kontrollera om lokala brandkåren har damverksamhet.