Kategori: Aktuellt

LÄMNA IN statistik för 2017

Åbolands brandkårsförbund önskar att ni ungdomsledaren fyller i formuläret nedan senast 16.1.2018, så vi kan se statistiken på UAU mötet 18.1.2018.

Gå till statistik inlämningsformuläret här

 

Finlands svenska brand- och räddningsförbund samlar också in verksamhetsstatistik via HAKA för verksamhetsåret 2017. Lämna in statistiken till FSB senast 20.1.2018

 

FSB dokument för statistikinlämning:

Benämningar inom brandkårsutbildningen

Benämningar inom brandkårsutbildningen

Praktikant
en person som inte genomgått kursen i släckningsarbete men som deltar i alarmavdelningens utbildning.

Yngre släckningsman
en person som på ett godkänt vis genomgått kursen i släckningsarbete och som verkar i alarmuppgifter.

Släckningsman
en person som på ett godkänt vis genomgått kurserna i släckningsarbete och rökdykning och som verkar i alarmuppgifter.

Äldre släckningsman
en person som genomgått kurserna i släckningsarbete, rökdykning, brandkårens förstahjälp och räddningsarbete samt dessutom alternativt antingen kurs i bekämpning av oljeskador, farliga ämnen, ytbärgning eller brandkårernas kurs i första respons och som verkar i alarmuppgifter.

Enhetschef
en person som på ett godkänt vis genomgått enhetschefskurs och som av brandkåren valts till uppgiften som enhetschef.

Kårchef
en person som på ett godkänt vis genomgått kurs för avtalsbrandkårs chef och som av brandkåren valts till uppgiften som kårchef.

Källa: http://fsbr.fi/utbildning/grundutbildning/benamningar/

Belöna brandkårsungdomar med Sixtens pokal

Hej,
Se hit ungdomsavdelningar! Nu finns chansen att belöna max 2 ungdomar som under 2017 har visat något utöver det vanliga. Kan handla om ett välutfört uppdrag, aktivitet, vänlighet eller hjälpsamhet. Kan också handla om initiativrikedom eller nya idéer.

Brandkårens ungdomsledare kan nominera max. 2 ungdomar/år genom att lämna in en skriftlig ansökan om Sixtens pokal till ungdomsutskottet. Med pokalen följer ett diplom och ett stipendium värde 50€.

Ansökan lämnas in senast till ungdomsutskottets första möte 18.1.2018. Ansökningen sker tillsvidare i pappersform. Stadga och ansökningsblanketten finns på ansökningssidan.

Gå till ansökningssidan för vidare information