BRANDKÅRER

I Åboland finns 11 brandkårer som verkar inom räddning och släckningsverksamheten. Tre brandkårsföreningar utan avtal.

Avtalsbrandkårerna har ett avtal med Egentliga Finlands räddningsverk, vilket innebär att brandkåren jobbar för räddningsverket.

Inom avtalsbrandkåren finns en alarmavdelning där medlemmarna får ett alarm på sin telefon och rycker ut till olika räddningsuppdrag från sin egen vardag, 24 timmar i dygnet.

Intresserad av frivillig brandkårsverksamhet?

Vem som helst kan vara medlem i en frivillig brandkår. Utöver räddning- och släckningsverksamheten har många av områdets brandkårer även ungdoms-, dam- och veteranavdelningar.

ALLA MEDLEMSBRANDKÅRER
Larmavdelningar

Larmavdelningarna arrangerar egna veckoövningar samt deltar i områdets grund- och tilläggsutbildning för räddningspersonal. Fysisk och psykisk kondition är en viktig del av verksamheten.

Brandkårer med larmberedskap:
Hitis FBK
Rosala FBK
Dragsfjärd HOBK
Västanfjärd FBK
Kimito FBK
Lielax FBK
Pargas FBK
Nagu FBK
Korpo FBK
Houtskär FBK
Iniö FBK

Ungdomsavdelningar

Ungdomsavdelningarna utbildar ungdomar i manskapets uppgifter i en släckningsbil, användande av verksamhetens utrustning och deltar även i läger-, tävlingar, actionveckoslut och gemensamma träffar som arrangeras av förbundet eller Finlands svenska brand- och räddningsförbund.

Brandkårer med ungdomsverksamhet:
Hitis FBK
Dragsfjärd HOBK
Västanfjärd FBK
Kimito FBK
Pargas FBK
Nagu FBK
Korpo FBK
Houtskär FBK

Damavdelningar
Damavdelningarna deltar i larmavdelningens övningar, sköter mattrakteringen vid stora larmuppdrag.
 
Brandkårer med damverksamhet:
Kimito FBK
Lielax FBK
Pargas FBK
Veteranavdelningar
Veteranavdelningarna i Åboland är en verksamhet som arbetar aktivt med brandkårsverksamhetens historia bistår tidigare nämnda avdelningar med information om hur verksamheten var förr.
 
Frivilliga brandkårsföreningar utan avtal

Frivilliga brandkårsföreningar utan släckningsavtal med Egentliga-Finlands Räddningsverk.

Brandkårer utan avtal:
Kasnäs FBK
Högsåra FBK
Kirjais FBK