Extranet uppdateras med information

Förbundets extranet för medlemsbrandkårerna uppdateras med information hela tiden. Gå in och kolla medlemsinformationen angående förbundets dokument bank.