Benämningar inom brandkårsutbildningen

Benämningar inom brandkårsutbildningen

Praktikant
en person som inte genomgått kursen i släckningsarbete men som deltar i alarmavdelningens utbildning.

Yngre släckningsman
en person som på ett godkänt vis genomgått kursen i släckningsarbete och som verkar i alarmuppgifter.

Släckningsman
en person som på ett godkänt vis genomgått kurserna i släckningsarbete och rökdykning och som verkar i alarmuppgifter.

Äldre släckningsman
en person som genomgått kurserna i släckningsarbete, rökdykning, brandkårens förstahjälp och räddningsarbete samt dessutom alternativt antingen kurs i bekämpning av oljeskador, farliga ämnen, ytbärgning eller brandkårernas kurs i första respons och som verkar i alarmuppgifter.

Enhetschef
en person som på ett godkänt vis genomgått enhetschefskurs och som av brandkåren valts till uppgiften som enhetschef.

Kårchef
en person som på ett godkänt vis genomgått kurs för avtalsbrandkårs chef och som av brandkåren valts till uppgiften som kårchef.

Källa: http://fsbr.fi/utbildning/grundutbildning/benamningar/