Belöna brandkårsungdomar med Sixtens pokal

Hej,
Se hit ungdomsavdelningar! Nu finns chansen att belöna max 2 ungdomar som under 2017 har visat något utöver det vanliga. Kan handla om ett välutfört uppdrag, aktivitet, vänlighet eller hjälpsamhet. Kan också handla om initiativrikedom eller nya idéer.

Brandkårens ungdomsledare kan nominera max. 2 ungdomar/år genom att lämna in en skriftlig ansökan om Sixtens pokal till ungdomsutskottet. Med pokalen följer ett diplom och ett stipendium värde 50€.

Ansökan lämnas in senast till ungdomsutskottets första möte 18.1.2018. Ansökningen sker tillsvidare i pappersform. Stadga och ansökningsblanketten finns på ansökningssidan.

Gå till ansökningssidan för vidare information